Välkommen till Kottar och Barr

Ett stenkast från Älvsåkers skola och med skogen och naturen inpå knuten, ligger I Ur och Skur-förskolan Kottar och Barr. Förskolan startades 1999 som ett personal- och föräldrakooperativ. 2004 övergick förskolan till att bli ett rent föräldrakooperativ. Här används Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur.

Under en dag på Kottar och Barr är barnen utomhus större delen av dagen. Naturen ger barnen goda utvecklingsmöjligheter och är en stor inspirationskälla till lek. I en trygg miljö får barnen på förskolan utveckla sin kreativitet, fantasi och inlevelseförmåga under lekfulla förhållanden.

Pedagogerna har ett grundläggande intresse för att vara utomhus, och ett stort intresse för vår natur. De arbetar kring ett medvetet ledarskap, efter  I Ur och Skurs fyra M. Medupptäckande, medupplevande, medundersökande och medagerande. Detta innebär att pedagogerna arbetar nära barnen i deras lek och utveckling.

Kooperativet hyr lokal av Kungsbacka kommun som ansvarar för löpande underhåll etc. Förskolans lokaler är rymliga och fina. De är väl lämpade för verksamheten och har ett bra läge nära skogen, skola, kommunikationer och samhället.