Så jobbar vi

Huvudfokus vid läsårs-start är att alla barn ska bli trygga med våra rutiner och vi bli en grupp tillsammans. Vi strävar alltid mot att vara rädd om våra saker och varandra. Lyssna och visa varandra respekt och empati. Uppmuntra varandra med positiv bekräftelse och lyfta fram att vi kan ha olika åsikter. Vi vill att barnen ska uppleva demokrati och delaktighet.

Vi arbetar för hållbar utveckling tillsammans och följer Friluftsfrämjandets miljöplan. Barnen är t.ex. med oss och komposterar, odlar och källsorterar.

Vi lägger mycket tid i hallen för att barnen ska få möjlighet att lära sig att klä på sig mer själva. Alla barn ska få chansen att uppleva ”Jag kan” och få bli självständiga.

Vi tycker att det är viktigt med matglädje vid alla måltider och att atmosfären blir rofylld. Samtal likväl som en stunds tystnad är lika viktiga under måltiden. Vi tränar på att bli självständiga och att våga smaka på all mat som serveras. Ibland lagar vi mat själva, där barnen är delaktiga i hela matlagningsprocessen.

Vi delar upp barnen så ofta som möjligt i små grupper under veckorna för att alla ska bli sedda och få stimulans efter sin ålder och utveckling.

Under en dag på Kottar och Barr strävar vi efter att barnen ska få stimulans inom många utvecklingsområden. Till exempel genom rollekar tillsammans med kompisar, även i vardagliga rutiner och i pedagogledda samlingar och aktiviteter.

I förskolans läroplan står det hur vi i förskolan skall sträva mot att varje barn ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur” samt ”utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”. Det står även att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap.”

Vi tycker att barnen störst möjlighet att lära sig detta utomhus och i den riktiga skogen. Och där är vi året om med våra barn! Vår arbetsmetod är att upptäcka och undersöka och lära tillsammans. Vi fördjupar lärandet med hjälp av sagor och naturböcker, sånger och ramsor och skapande moment samt digitala verktyg så som lärplatta, webbägg, projektor och så vidare. Teman växer fram efter barnens intresse under året.

Utveckling av våra pedagogiska miljöer pågår kontinuerligt så att barnen får många olika möjligheter till lek, kreativitet och lust att lära. Vi vill att barnen ska kunna välja och få nya utmaningar i skapande lek såsom sand och vattenlek, bygga och konstruera, rita och måla, snickra, motoriska utmaningar och mycket rörelseglädje. Vi vill se möjligheterna i varje dags väder och årstid!

Vi erbjuder barnen lugna stunder med till exempel sagoläsning, spela spel, pyssla, och Play-do.

Vi vill ge kunskap om bra utekläder och material för I Ur och Skur vistelse.

Vi följer barnens lärande och utveckling genom deras lek, samtal, teckningar, upplevelser via foton, väggdokumentation, pedagogisk dokumentation. Varje barn har en egen portfolio.

Varje vecka skickas ett veckobrev ut till varje familj. Där ger vi information och lyfter fram en del upplevelser, lekar och aktiviteter som vi har gjort under veckan.