Så jobbar vi

Under hösten kommer vi att arbeta mycket med grunden. Alla ska bli trygga med våra rutiner och vi ska bli en grupp tillsammans.

Vi strävar mot att vara rädd om våra saker och varandra. Lyssna och visa varandra respekt och empati. Uppmuntra varandra med positiv bekräftelse och lyfta fram att vi kan ha olika åsikter. Vi vill att barnen ska uppleva demokrati och delaktighet under dagarna.

  • Vi fortsätter att arbeta för hållbar utveckling tillsammans och följer Friluftsfrämjandets miljöplan. Barnen är t.ex. med oss och komposterar, odlar och källsorterar.

Vi kommer att lägga mer tid i hallen för att barnen ska få möjlighet att klä på sig mer själva. Alla barn ska få chansen att uppleva ”Jag kan” och få bli självständiga.

Vi tycker att det är viktigt med matglädje vid alla måltider och att atmosfären blir rofylld. Viktiga samtal pågår med olika ämnen. Vi vill att barnen blir självständiga och provar att smaka på allt. Prövar att ta mat själva och att försöka dela.  Vi kommer att sträva efter att laga mer mat ute i skogen tillsammans med barnen under året.

Vi kommer att dela upp barnen mycket i grupper under veckorna för att alla ska bli sedda och få stimulans efter sin ålder och utveckling.

Under en dag på Kottar och Barr strävar vi efter att barnen ska få stimulans inom många utvecklingsområden genom rollekar tillsammans med kompisar, även i vardagliga rutiner och i ledarledda samlingar och aktiviteter.

Vi vill stimulera och utmana barnen i deras utveckling inom Språk och kommunikation, Matematik, Teknik, Naturkunskap, Skapande uttrycksformer under vår dag. Lärande pågår ute både i skogen och på gården. Vid vår Skördefest på hösten får t.ex. barnen möta nya begrepp och matematik i meningsfulla sammanhang när vi förbereder och bakar tillsammans. Bär och svamp ska plockas och potatis och morötter skördas. Barnen får möta friluftsteknik vid matlagningen i skogen.

I förskolans läroplan står det hur vi i förskolan skall sträva mot att varje barn ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur” samt ”utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”. Det står även att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap.”

Vi tycker att barnen störst möjlighet att lära sig detta utomhus och i den riktiga skogen. Och där är vi året om med Kottar och Barr barnen! Vår arbetsmetod är att upptäcka och undersöka och lära tillsammans. Vi fördjupar lärandet med hjälp av sagor och naturböcker, sånger och ramsor och skapande moment osv. Teman växer fram efter barnens intresse under året.

Vi vill fortsätta och utveckla vår fina I Ur och Skur gård så att barnen får många olika möjligheter till lek, kreativitet och lust att lära. Vi vill att barnen ska kunna välja och få nya utmaningar i skapande lek såsom sand och vattenlek, bygga och konstruera, rita och måla, snickra, motoriska utmaningar och mycket rörelseglädje. Vi vill se möjligheterna i varje dags väder och årstid!

Nu är vi nyfikna på drama och teater eftersom vi precis fått en fin utescen! Vi vill utveckla vårt skapande med mer naturmaterial.

Lugna stunder med sagoläsning, spela spel, pyssla, Play-do med mera vill vi kunna erbjuda under dagen.

Vår strävan är att ha barnens vila ute i vagnar och i vindskydd hela året. Vi vill ge kunskap om bra utekläder och material för I Ur och Skur vistelse.

Vi följer barnens lärande och utveckling genom deras lek, samtal, teckningar, upplevelser via foton, väggdokumentation, pedagogisk dokumentation. Varje barn ska ha en portfolio.

Varje vecka mejlas ett veckobrev ut till varje familj. Där ger vi information och lyfter fram en del upplevelser, lekar och aktiviteter som vi har gjort under veckan.