En dag på FÖRSKOLAN

Hos oss är barnen röster och intressen styrande i utbildningen, vilket bidrar till olika typer av undervisningssituationer på förskolan. Barnens inflytande och delaktigheten styr projektarbete, lekar, material och samtal.  Vi arbetar med likvärdig struktur varje dag, vilket är av vikt för barnen. Dem är alltid förberedda på vad som skall ske under veckans olika dagar. För att tydliggöra veckans innehåll använder vi oss utav bildstöd & veckoschema. 

Vi besöker skogen med våra skogsgrupper under veckans olika dagar.  Utifrån barnens önskemål ger vi oss ut på äventyr i vårt närområde även övriga dagar. 

Godmorgon! 

Förskolan öppnar och de första barnen kommer. Vi välkomnar familjerna med lugn musik, dämpad belysning och inbjudande miljö. 

kl. 8.00  Frukosten serveras. Barnen som ska äta frukost kommer senast 7.50, för att hinna landa innan frukosten startar. 
Hos oss förbereder pedagogerna frukosten. Vi lägger stor vikt i att erbjuda goda, ekologiska och hälsosamma alternativ. Hos oss är allt nötfritt och i stor utsträckning även sockerfritt. 

kl. 8.45   Börjar vi göra oss i ordning för utomhusvistelse och delar upp oss i mindre grupper. Barnen som kommer vid denna tid tas oftast emot i lärmiljön utomhus. 

kl. 9.30-11.00 Erbjuder vi skogspass, innepass, projektarbete och andra äventyr i naturen. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, där barnen får uppleva och utforska med alla sina sinnen i autentiska miljöer. 

Innan lunchen startar, försöker vi samla våra grupper för meditation, reflektion eller bokläsning. 

kl. 11.15   Lunchen serveras. Beroende på väder äter vi antingen inomhus eller utomhus. Efter lunchen bjuds det på frukt.

Vår lunch levereras dagligen ifrån en cateringfirma. Barnen erbjuds alltid salladsbuffé och vi har vegetariskt på menyn minst en gång i veckan. 

kl. 11.30 – 12.30 Vila och återhämtning. De yngsta barnen sover utomhus, på liggunderlag och i sina sovsäckar på vår altan. 
 De äldre barnen har vila tillsammans inomhus, utomhus eller i ”nova rummet”, vårt vindskydd.

kl. 13.00    När de äldre vilat klart får de möjlighet att gå ut. Under utevistelsen får barnen leka, utforska olika material, natur och / eller estetiskt skapande. 

kl. 14.30   Mellanmål äter de äldsta barnen utomhus eller i vårt vindskydd ”Nova rummet”.  De yngre barnen äter utomhus eller inomhus beroende på väderlek. 

kl. 15.00   Är vi tillsammans utomhus för lek och utforskande tills vi säger ”hej då”. 

kl. 16.00 fruktstund och bokläsning för de barnen som är kvar.