Synpunkter

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla förskolan.

Om du har synpunkter  på verksamheten ska du i första hand vända dig till berörd personal. Om det inte löser problemen, eller om du vill prata med någon annan, ska du vända dig till rektor eller ordförande. Här kan du ladda ner en skriftlig klagomålshantering, som du sedan lämnar till oss, alternativt skickar den med e-post till ordforande@kottarochbarr.se. Svar lämnas inom 2 veckor.

Ladda ner formuläret här.