Utvecklingsområden 2024

.

Förskolans fokusområden är utvalda utifrån observerade behov. Målformuleringarna är ifrån Läroplan för förskola 2018


Område – Demokrati, inflytande och delaktighet
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Område – Jämställdhet & normer
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Område – Språkutveckling
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.