Våra mål

Vi på Kottar och Barr strävar efter att levandegöra Friluftsfrämjandets I Ur och Skur mål, med läroplanen för förskolan som grund, i vår verksamhet.

Vi vill:

 • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
 • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
 • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
 • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
 • ge barnen möjlighet till rörelse på ett lustfyllt sätt i naturen
 • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Grunden för I Ur och Skurs ledarsyn är:

 • att vi tycker det är roligt att vara ute
 • att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn
 • att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen
 • att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod
 • att vi lär barnen om natur och friluftsliv
 • att vi ledare använder oss själva som förebild – som metod
 • att vi ger barnen naturupplevelser
 • att vi är medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande ledare
 • att vi inte avbryter barnen i deras lek med onödiga rutiner
 • att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen
 • att vi för dialog med barnen och har ett reflekterande arbetsätt

I våra skogsgrupper – Knopp, Knytte, Mulle, så vill vi ge barnen möjlighet till lärande och utveckling. Vi vill stimulera och samspela med:

 • barns medfödda lust att lära
 • barns behov av gemenskap
 • barns behov av rörelse
 • barns behov av spänning och äventyr

Målet med skogsgrupperna är:

 • att trivas och ha roligt i naturen
 • att vara aktsam om naturen
 • att lära känna naturen
 • att vara ute året runt, följa årstiderna och leka och lära med hela sin kropp och alla sinnen

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande!