Om I Ur och Skur

Utbildningen på vår förskola baseras på I Ur och Skur pedagogiken.  Vi arbetar efter metodcirkeln och använder oss av barngrupperna skogsknopp, skogsknytte, skogsmulle.

I Ur och Skurs pedagogiska grundidé är att ge barnen kunskap, rörelse och gemenskap när de vistas i naturen, året runt och i alla slags väder. Barnen får hjälp i sin egen utveckling av bland annat sådant som finns i naturen. Samtidigt får de möjlighet att bygga upp en känsla för naturen som de tar med sig ut i livet. Precis som andra förskolor sjunger, leker, skapar, dramatiserar, konstruerar, bygger, experimenterar vi i utbildningen. Barnens motorik tränas ordentlig vid lek utomhus genom att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen! Barnen får känna gemenskap  och delaktighet vid sagostunden, experimentet under granen och i leken. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring i naturen. 

Förskolan styrs av lagar och regler och ska följa exempelvis skollag, läroplanen för förskolan och barnkonventionen. Detta gör vi  i stort med hjälp av naturen, och oftast är vi utomhus men vi bedriver också vår utbildning inomhus. Vårt mål är att lära barnen trivas i och tycka om naturen. För det man tycker om vill man också vara rädd om. Kunskaperna om naturen skall ge naturkänsla och en ökad förståelse för sambanden i naturen. Vi arbetar för att barnen ska bli miljömedvetna och lära sig hur de bäst uppträder i naturen. 

Barn och personal på Kottar och Barr  är medlemmar i Friluftsfrämjandet, medlemskapet för barnen ombesörjs av förskolan.