I Ur och Skur

Verksamheten baseras på Friluftsfrämjandets barnverksamhet såsom Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle. Denna koppling är en garanti både för kvalitén och för personalens fortbildning. Personalen kan på detta sätt lätt bygga på sin pedagogiska kompetens med fortbildning inom de olika områden som berör I Ur och Skur.

I Ur och Skur är den pedagogiska grundidén att barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs när de vistas i naturen, året runt och i alla slags väder. Barnen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. Samtidigt får de en inbyggd känsla för naturen som de tar med sig ut i livet.

Precis som all annan barnomsorg så sjunger, leker, skapar, dramatiserar, konstruerar, bygger och experimenterar vi med barnen. Men vi gör allt detta med hjälp av naturen, och oftast är vi utomhus. Barnen lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen!

Vårt mål är att lära barnen trivas i och tycka om naturen. För det man tycker om vill man också vara rädd om. Kunskaperna om naturen skall ge naturkänsla och en ökad förståelse för sambanden i naturen. Vi arbetar för att barnen ska bli miljömedvetna och lära sig hur de bäst uppträder i naturen.

Friluftsliv och miljöfostran ska enligt skolans läroplan integreras i samtliga ämnen, såväl praktiskt som teoretiskt. Inom I Ur och Skur integreras detta dagligen. Kunskaperna förmedlas genom lek och undersökande arbetssätt i, och med hjälp av, naturen. Barnen får känna gemenskap vid sagostunden under granen och i leken. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring i naturen.

Läs mer om I Ur och Skur

Barn och personal på Kottar och Barr  är medlemmar i Friluftsfrämjandet, medlemskapet för barnen ombesörjs av förskolan.