Om I Ur och Skur

Utbildningen på vår förskola baseras på I Ur och Skur pedagogiken.  Vi arbetar efter pedagogikmodellen och använder oss av skogsgrupperna skogsknopp, skogsknytte, skogsmulle.

I Ur & Skurs pedagogikmodell

I Ur och Skurs pedagogiska grundidé är att ge barnen kunskap, rörelse och gemenskap när de vistas i naturen, året runt och i alla slags väder. Barnen får hjälp i sin egen utveckling av bland annat sådant som finns i naturen. Samtidigt får de möjlighet att bygga upp en känsla för naturen som de tar med sig ut i livet. Barnens motorik tränas ordentlig vid lek utomhus genom att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Det finns ingen bättre lekplats än naturen! Barnen får känna gemenskap  och delaktighet vid sagostunden, experimentet under granen och i leken. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring i naturen. 

Förskolan styrs av lagar och regler och ska följa exempelvis skollag, läroplanen för förskolan och barnkonventionen. Detta gör vi med hjälp av naturen, och oftast är vi utomhus. Vi bedriver också vår utbildning inomhus. Vårt mål är att lära barnen trivas i och tycka om naturen. För det vi tycker om vill vi också vara rädda om. Kunskaperna om naturen skall ge en förståelse för hållbar utveckling, med den ekologiska dimensionen i fokus.

Vi vill:

  • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • ge barnen möjlighet till rörelse på ett lustfyllt sätt i naturen
  • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande!