Ställa sig i kö

Intresserad av en plats hos oss?

Kontakta köansvarig, för att anmäla ditt barn till kön, använd denna blankett.

Vill du så får du gärna göra ett besök på förskolan om du är intresserad av att ställa ditt/dina barn i kö, men ring innan och avtala en tid med pesonalen. Telefonnummer finns under fliken kontakt.

Inskolning sker vanligtvis i samband med höstterminens start och pågår under cirka 2-3 veckor. En vårdnadshavare deltar i inskolningen. Efter ett par dagar kan man oftast lämna förskolan en stund men man måste vara tillgänglig.

Inskolningen anpassas efter barnets behov och en i personalgruppen är huvudansvarig för ditt barn.