Ansök om plats

Nedan finns information kring hur ni ansöker om plats för erat barn.

  • Vid frågor kring ansökan om plats, besök eller andra relaterade frågor, kontakta vår  köansvarig.
    Ida H – koansvarig@kottarochbarr.se
  • För att ställa ditt barn i kö hos oss, använd denna blankett.

Hos oss använder vi oss av ”föräldraaktiv introduktion”, vilket innebär att du är med ditt barn de första dagarna på förskolan, ni utforskar och skapar relationer tillsammans.

Introduktion sker vanligtvis vid terminsstart och pågår under cirka två veckor. Skriv önskat startdatum i ansökan.
En vårdnadshavare deltar under introduktionen.