Ansök om plats

Nedan finns information kring hur ni ansöker om plats för ert barn.

  • Vid frågor kring ansökan om plats, besök av förskolan eller andra relaterade frågor, kontakta Köansvarig, Sabina Winqvist
    koansvarig@kottarochbarr.se 
  • Vid frågor om utbildningen & undervisningen kontaktar ni rektor, Beatrice Bene
    Rektor@kottarochbarr.se 
  • Önskar ni placera ert barn i kö hos oss, skall ni använda denna blankett.

Hos oss använder vi oss av ”föräldraaktiv introduktion”, vilket innebär att du är med ditt barn de första dagarna på förskolan, ni utforskar och skapar relationer tillsammans.

Introduktion sker vanligtvis vid terminsstart och pågår under cirka två veckor. Skriv önskat startdatum i ansökan.
En vårdnadshavare deltar under introduktionen.